Cầu gốm trang trí bể cá

55,000

Cầu gốm trang trí bể cá, bể tép, bể thủy sinh.

Sản phẩm cao cấp không gây hại cho các sinh vật trong bể.