Tượng đầu thổ dân gốm

65,000

Đầu thổ dân gốm là đồ chơi trang trí cho bể cá, bể tép, bể thuỷ sinh cao cấp. Sản phẩm có thể làm chỗ trú ẩn, đồ chơi cho tép cảnh. Mang lại sự phong phú và đa dạng trong bể. Giúp tép cảnh tránh được sự tấn công của các cá thể lớn hơn.