Sọ đầu lâu gốm nâu

85,000

Sọ đầu lâu gốm nâu thích hợp để trang trí cho bể tép. Tép và cá cảnh nhỏ thích chui vào hang để tránh nhưng vật thể lớn hơn , giúp chúng được an toàn.