Hang cá gốm

45,000

Hang cá gốm là một trong những đồ trang trí bể cá cao cấp. Hang có thể làm nơi cho cá và tép trú ẩn. Hang có thể giúp cá con, tép con tránh được sự săn đuổi của các loại lớn hơn và trang trí thêm cho bể cá của bạn