Tượng tôn ngộ không màu nâu

Tượng tôn ngô không màu nâu trang trí bể cá, giúp bể của bạn đẹp hơn rất nhiều.