1 Tượng tôn ngộ không màu đen

85,000

Tượng tôn ngô không màu đen trang trí bể cá, giúp bể của bạn đẹp hơn rất nhiều.