Lũa giả gốm đỏ

85,000

Lũa giả gốm đỏ

Sản phẩm được giả lũa thích hợp để trang trí bể tép.

Sản phẩm cao cấp không gây hại cho các sinh vật trong bể.