Lũa giả gốm

Lũa giả gốm 

Sản phẩm được giả lũa thích hợp để trang trí bể tép.

Sản phẩm cao cấp không gây hại cho các sinh vật trong bể.