Lập phương gốm trang trí bể cá

15,000

Lập phương gốm là một trong những đồ chơi và đồ trang trí cho bể tép. Người chơi thường đặt chúng trong bể tép với các loại cây nhỏ và các đồ trang trí khác để làm chỗ trốn và chỗ leo trèo cho tép cảnh. Tép rất thích bò lên những đồ gốm.