Ống trụ lỗ

55,000

Ống trụ lỗ thích hợp để trang trí bể tép. Tép và cá cảnh nhỏ thích chui vào hang để tránh những cá thể lớn hơn, giúp chúng được an toàn.