Hang trú lỗ gốm

45,000

Hang trú lỗ gốm thích hợp để trang trí bể tép. Tép và cá cảnh nhỏ thích chui vào hang để tránh những cá thể lớn hơn, giúp chúng được an toàn.