Bộ ống ba lỗ gốm

45,000

Bộ ống ba lỗ gốm thích hợp để trang tri bể tép. Tép và cá cảnh nhỏ thích chui vào hang để tránh những cá thể lớn hơn, giúp chúng an toàn.