Cây nhựa màu tím trang trí bể cá

10,000

Cây nhựa màu tím trang trí bể cá cảnh, bể thủy sinh, bể tép, tiểu cảnh. Giúp bể thêm phần màu sắc và sinh động hơn.

Sản phẩm cao cấp không gây hại cho các sinh vật trong bể.