Cây nhựa màu hồng trang trí bể cá

Cây nhựa màu hồng trang trí bể cá cảnh, bể thủy sinh, bể tép, tiểu cảnh. Giúp bể thêm phần màu sắc và sinh động hơn.

Sản phẩm cao cấp không gây hại cho các sinh vật trong bể.