Cầu gốm lớn

55,000

Cầu gốm lớn trang trí bể cá, bể tép, bể thủy sinh.

Sản phẩm cao cấp không gây hại cho các sinh vật trong bể.