Vi sinh tiêu hóa BAC+

80,000

Vi sinh tiêu hoá BAC+ chuyên dùng cho cá và tép

  • Cá khoẻ nước trong
  • Cá ăn khoẻ mau lớn
  • Giúp cá và tép phòng bệnh tốt – Lên màu đẹp
  • Sản phẩm có thể được sử dụng tốt nhất với vi sinh làm trong nước
Danh mục: