Thuốc diệt sán thủy tức

55,000

Thuốc diệt sán thủy tức Nuphar – Chế Phẩm Sinh Học Diệt Mọi Sinh Vật Gây Hại Trong Bể Cá, Tép. Không gây hại cho mọi sinh vật khi dùng đúng liều lượng.