Vi sinh quang dưỡng

80,000

Vi sinh quang dưỡng giúp Cá khoẻ nước trong – Xử lý khí độc bể cá và tép cảnh

Đẩy lùi hôi tanh – Đánh bay khi độc

Danh mục: