Vi sinh làm trong nước

80,000

Vi sinh làm trong nước

Cá khoẻ nước trong – Xử lý hữu cơ bể cá và tép cảnh

Đánh bay cặn bẩn – Tăng cường lọc nước

Danh mục: