1 Rọ đựng giun cho cá

10,000

Rọ đựng giun cho cá. Là dụng cụ hữu hiệu để cho cá ăn trùn chỉ hay trùng huyết.

Rọ giúp giữ giun và trùng huyết không bị rơi xuống đáy bể, làm bể sạch hơn khi cho cá ăn.

Tạo thói quen cá ăn hiệu quả và giúp cá ăn dc nhiều hơn. Giúp cá mau lớn.