Thức ăn cá cảnh Shanghai 100g

15,000

Thức ăn cá cảnh Shanghai 100g là loại thức ăn ăn liền cho cá loại cá cảnh nhỏ và vừa như cá vàng, cá chép bé, cá hồng két, … Cá có dạng hạt nhỏ vừa phải vừa với miệng của những loại cá này