Ống hút artemia

3,000

Ống hút artemia là dụng cụ chuyên dụng để cho cá ăn artemia và các loại cám nhỏ. Ống hút giúp bạn kiểm soát được lượng thức ăn cho cá, tránh làm đục nước và cho cá ăn dễ dàng hơn.