Ống trữ artemia nhỏ giọt

15,000

Ống trữ artemia nhỏ giọt cho cá ăn

Ống trữ artemia cho ăn nhỏ giọt – ống đựng thức ăn – ống cho cá tép cảnh ăn artemia – ống trữ artemia

Ống đựng thức ăn có nắp đậy, cho ăn nhỏ giọt trong hồ thủy sinh (sử dụng để cho ăn ấu trùng artemia hoặc các loại cám hạt mịn).

Sử dụng để đựng thức ăn, có hít gắn vào thành bể kính.