Hàng rào giả gỗ trang trí bể cá

15,000

Hàng rào giả gỗ trang trí bể cá, bể thủy sinh, tiểu cảnh, bể tép…

Sản phẩm cao cấp không gây hại cho các sinh vật trong bể.