Cây tiểu bảo tháp

15,000

Cây tiểu bảo tháp là một loại cây thuỷ sinh phổ biến nhất và rất dễ chăm sóc. Tiểu bảo tháp có màu xanh, sáng màu và nổi bật nhất. Nếu bổ sung thêm CO2 cây tiểu bảo Tháp sẽ cho ra lá tươi và bung xòe rất đẹp và vương cao rất nhanh sau một tuần. Với sự tăng trưởng khá cao và sự hấp thụ dinh dưỡng tốt, cây tiểu bảo tháp còn là ứng viên tuyệt vời cho các hồ thủy sinh bị dư dinh dưỡng.