Dương xỉ lá kim

55,000

Cây Dương Xỉ Lá Kim là một loại cây thủy sinh thuộc dòng họ Dương Xỉ. Cây có hình dáng nhỏ gọn rất đẹp, vì thế được người yêu thích hồ thuỷ sinh mini lựa chọn.