Bèo tai chuột

20,000

Bèo tai chuột là 1 loại thực vật ngoại lai được mang đến Việt Nam trong thời gian gần đây. Mặc dù bị xem là thực vật ngoại lai xâm hại nhưng chúng lại được dân chơi cá cảnh và thuỷ sinh ưa chuộng. Người chơi cá thả chúng trong các bể ngoài trời để lọc nước và che bớt ánh sáng cho bể cá.