Cây dương xỉ sừng hươu

50,000

Cây dương xỉ sừng hươu là một loại cây thuỷ sinh thuộc họ dương xỉ nước. Cây có lá với hình dạng đặc trưng trông như những chiếc sừng hươu nên được đặt tên như vậy. Đây là một trong những loại dương xỉ thuỷ sinh đẹp nhất và dễ chăm sóc nhất.