Tropical Fish Pro’s Choice 100g – Thức ăn cho cá thần tiên

50,000

Tropical Fish Pro’s Choice là một loại thức ăn được thiết kế đặc biệt để cung cấp dinh dưỡng cho cá cảnh nhiệt đới. Thức ăn này có thể được sử dụng cho các loài cá nhiệt đới như guppy, tetra, molly, swordtail, cichlid và nhiều loại cá khác.