Liquid Bacter – Khử độc nước và chống sốc cho cá bảy màu

100,000

Liquid Bacter – Khử độc nước và chống sốc cho cá bảy màu