1 túi rong đuôi chồn miễn phí

1

Rong đuôi chồn là một trong những loại rong đẹp nhất và dễ sống nhất trong bể thuỷ sinh. Bèo không cần cắm xuống đất trồng mà chỉ cần thả vào nước là có thể tự sống và phát triển.