1 túi rong đuôi chó miễn phí

1

Rong đuôi chó là một trong những loại rong thuỷ sinh có sức sống mạnh mẽ và phổ biến nhất. Rong đuôi chó có tác dụng trang trí bể, làm chỗ trú ẩn cho cá con và làm ổn định nước bể nuôi.