1 túi Bèo Nhật miễn phí

1

Bèo Nhật một trong những loại cây thuỷ sinh đẹp có tác dụng che nắng cho các bể cá và làm ổn định nước của bể nuôi. Rễ bèo dài với các gai nhỏ cũng giúp nước bể nuôi trong hơn. Bèo cũng giúp cá con mới sinh có chỗ trú ẩn.

Danh mục: Từ khóa: