Vợt lưới nhỏ

20,000

  • Tên gọi; vợt lưới nhỏ
  • Kích thước vợt: 6 x 5cm
  • Chiều dài: 30cm
  • Loại: Vợt lưới mắt nhỏ