Vợt lưới lớn

25,000

  • Tên gọi: vợt lưới lớn
  • Kích thước: 10 x 8cm
  • Chiều dài: 30cm
  • Loại: vợt lưới mắt nhỏ