Vợt Artemia

  • Tên gọi: Vợt artemia, vợt nano.
  • Chiều dài: 17cm
  • Đường kính vợt: 7cm
  • Đặc điểm: mắt lưới siêu nhỏ, phù hợp dùng để thu hoạch ấu trùng artemia ấp nở.