Trứng Artemia

80,000

Trứng artemia ấp nở là một loại thức ăn giàu dưỡng chất dành cho cá cảnh. Ấu trùng artemia có kích thước rất nhỏ, phù hợp làm thức ăn cho cá bảy màu và cá con mới đẻ.