Sứ lọc muối tiêu

12,000

Sứ lọc muối tiêu thanh là loại vật liệu lọc nước bể cá cao cấp. Sứ lọc là nơi sống và phát triển của các loại vi sinh vật có lợi cho bể cá. Có rất nhiều lỗ nhỏ li ti trên thanh sứ. Đây là nơi ở tuyệt với cho các loại vi sinh vật. Trong nước luôn tồn tại 1 hệ vi sinh vật phong phú giúp xử lý các chất thải hữu cơ trong bể. Các loại vi sinh vật này làm nước trong, ổn đinh, hạn chế các mầm bệnh trong bể.