Sỏi nắng vàng

20,000

Sỏi nắng vàng là loại sỏi trải nền rất đươc người chơi thuỷ sinh ưa chuộng. Sỏi trải nền giúp bể thuỷ sinh tự nhiên hơn và bắt ánh sáng.