Cát muối tiêu

20,000

Cát muối tiêu là một trong những loại cát thuỷ sinh trải nền đẹp nhất. Cát là những hạt nhỏ ít bụi, không làm ảnh hưởng đến cá và các loại cây thuỷ sinh. Cát muối tiêu tạo nên những cảnh quan độc đáo mà ít loại cát nào khác mang lại được.