Nhíp cong thuỷ sinh

40,000

Nhíp cong thủy sinh được sử dụng gắp thức ăn, trồng cây trong hồ thủy sinh, hồ cá, tránh cho tay trực tiếp vào hồ gây ảnh hưởng môi trường nước.