Kéo cắt cong thuỷ sinh

85,000

Kéo cắt cong thủy sinh có tác dụng cắt các lá già, cây hư trong hồ thủy sinh để tạo điều kiện cho các lá non hấp thu, quang hợp để cây phát triển nhanh hơn. Ngoài ra kéo rất bén nên cắt cây ngọt hơn, cây không bị dập nên dễ dàng cho các chồi, mầm mới phát triển.