Rong la hán

25,000

Rong la hán (Cây la hán xanh) là một loại cây thuỷ sinh phổ biến được trồng trong các bể cá nhỏ và bể thuỷ sinh. Cây có tên gọi khoa học là Green Cabomb. Chúng được tìm thấy nhiều ở các vùng sông, kênh, ao hồ nhỏ ở Châu Mỹ và Châu Á. Cây có màu xanh nổi bật và thường mọc thẳng hướng về phía có nhiều ánh sáng.