Nhà rông trang trí bể cá

Nhà rông trang trí bể cá ngoài việc trang trí bể cá thì còn là nơi trú ẩn cho cá bé tránh được những cá lớn hơn, giúp chúng được an toàn.

Danh mục: