Lọc vi sinh XY 2881

110,000

Lọc vi sinh XY 2881 được sản xuất và thiết kế hiện đại dựa trên sự tư vấn của các chuyên gia về cá cảnh và thủy sinh.