Bể cá mini Tôn Ngộ Không tự giam mình – 20cm

425,000

Mẫu bể cá mini Tôn Ngộ Không tự giam mình với xiềng xích được lấy ý tưởng từ quá trình khổ luyện và tu hành của Tôn Ngộ Không để đắc đạo. Tôn Ngộ Không là một nhân vật được lấy từ truyền thuyết khỉ trắng của Trung Quốc. Mẫu bể cá bao gồm:

  • 1 bể cá mini tròn kích thước 15x15x15.
  • 1 tượng Tôn Ngộ Không với gậy Như ý
  • Layout núi đá